مجله خبری بانو


خبرهای به روز سراسر جهان

متن آهنگ رضا ملک زاده دریا دریا دریا عاشق شده این دل ریمیکس باز پا روی ساحل زیر باران ماه کامل از غم زمانه غافل موج میزند آرام به پایت لحن آرام صدایت مستم از حال و هوایت دریا دریا دریا عاشق شده این دل دریا دریا دریا بوی نم ساحل زیباترینی تو باران که میبارد جانا بگو قلبت حال مرا دارد دریا دریا دریا عاشق شده این دل دریا دریا دریا بوی نم ساحل زیباترینی تو باران که میبارد جانا بگو قلبت حال مرا دارد زلف خود را شانه کردی این دلم را دیوانه کردی روی شن ها رده پایت عاشقم باش تا بی نهایت دریا دریا دریا عاشق شده این دل دریا دریا دریا بوی نم ساحل زیباترینی تو باران که میبارد جانا بگو قلبت حال مرا دارد دریا دریا دریا عاشق شده این دل دریا دریا دریا بوی نم ساحل زیباترینی تو باران که میبارد جانا بگو قلبت حال مرا دارد httpsmusicdelirsingletracks111606
متن آهنگ بردیا بهادر ققنوس جدیدا دوست دارم تیرگیمو حقمو میخوام اینجوری حس میکنم میترسم و عاشق ترم نمیرم هیچ جا اصلا میمونم و میسازمش مثل ققنوس بازم پا میشم از خاکسترم زیر پرچم کسی نمیرم و گشنگی میکشم اما مهره نمیشم اگه دکتر خودم نبودم که میشدم تنهاترین کشته دیشب بیدار کردن هیولای توشو خیال کردن که دیگه راهشو میگیرن شلاق شده خسته رو تنم که بگم آخه ولی خوابشو ببینن httpsmusicdelirsingletracks219653
متن آهنگ محسن ابراهیم زاده شکستی ظرف دلو پس داری یه میلی آی لیلی لیلی لیلی دلربایی خیلی میام جاده قلب تو تو هر بارون و سیلی آی لیلی لیلی لیلی میخوام تو رو آره خیلی شکستی ظرف دل و پس دادی میلی میدونم دوسم داری ولی نمیدی اصلا بروز تو با اون نگاه خوشگلت تو دل کردی نفوذ آره مغروری ولی عاشق باشه کم به جاش حرف ناگفته ی قلبت بیا بازم بشه کاش آی لیلی لیلی لیلی دلربایی خیلی میام جاده قلب تو تو هر بارون و سیلی آی لیلی لیلی لیلی میخوام تو رو آره خیلی شکستی ظرف دل و پس دادی میلی دل اگه دل باشه با یارش باشه یار من بدجوری عاشق کشه آره من صبورم ولی نه وقتی از دورم تورو عاشق میکنم حتی شده به زورم میدونم دوسم داری ولی نمیدی اصلا بروز تو با اون نگاه خوشگلت تو دل کردی نفوذ آره مغروری ولی عاشق باشه کم به جاش حرف ناگفته ی قلبت بیا بازم بشه کاش آی لیلی لیلی لیلی دلربایی خیلی میام جاده قلب تو تو هر بارون و سیلی آی لیلی لیلی لیلی میخوام تو رو آره خیلی شکستی ظرف دل و پس دادی میلی آهنگ جدید محسن ابراهی
متن آهنگ ماکان بند برو دارمت ﭼﺮا ﻏﻢ داره ﭼﺸﺎت ﻳﻪ دﻧﻴﺎ ﺣﺮف داره ﻧﮕﺎت وﻗﺘﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪه ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻏﻤﺎﺗﻮ ﺑﺨﺮم ﺑﺮو دارﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻴﺬارﻣﺖ اﻟﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم و ﺗﺎ زﻧﺪه ام ﻫﻮاﺗﻮ دارم ﺑﺮو دارﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻴﺬارﻣﺖ اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﺗﻮ اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ دﻟﺨﻮر ﺑﺎﺷﻰ ﺳﺮ ﻛﺞ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﺗﻮ اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ دﻟﺨﻮر ﺑﺎﺷﻰ ﺳﺮ ﻛﺞ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻟﻜﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻢ اﻳﻨﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﻤﻮﻧﻤﻮ آﺧﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻ ﺟﺎی دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﺰه ﻣﻴﺪه ﻣﻦ در ﻣﻴﺎرم ﺣﺮﺻﺘﻮ ﭼﻴﻜﺎر ﻛﻨﻢ آﺧﺮ ﻣﻦ از دﺳﺖ ﺗﻮ دﻧﻴﺎرو ﮔﺸﺘﻢ ﻣﻦ ﻧﺪﻳﺪم ﻣﺜﻞ ﺗﻮ اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﺧﻨﺪﺗﻮ اﻳﻦ دل ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ دﻟﺨﻮر ﺑﺎﺷﻰ ﺳﺮ ﻛﺞ ﻛﻨ
آخرین جستجو ها